دانگل الماس

Diamond Dongle

Diamond Dongle Control Center 0.7.6


نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Control Center 0.7.6


پنج شنبه – ۳ تیر ۱۳۹۵
Thursday – 2016 23 June

تغییرات در این نسخه:
امکان استفاده از Samsung Tool برای همه کاربران بدون نیاز به اکتیویشن
رفع برخی از باگ های غیر مهم

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.6

Diamond Dongle Samsung Tool 1.0.2

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Samsung Tool 1.0.2


دوشنبه – ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
Monday – 2016 20 June

نام: samsung-logo.jpg نمایش: 0 اندازه: 59.2 کیلو بایت

آنلاک شبکه گوشی ها سامسونگ تا آخرین مدل های 2016/JUNEتغییرات در این نسخه:
قابلیت استفاده در تمامی دانگل ها(
بدون نیاز به اکتیویشن)
اضافه شدن امکان آنلاک شبکه تمامی مدل های موجود(
آنلاک توسط کد بدون آسیب به بخش سیملاک و بصورت دائمی حتی بعد از فلش و ایریز)
مدل های تحت پشتیبانی جهت آنلاک شبکه تا این نسخه از نرم افزار: (1.0.2)

GT-B2100I,GT-B2710,GT-B2710D,GT-B5330,GT-B5330B,GT-B5330L,GT-B5330T,GT-B5510,GT-B5510B,GT-B5510L,GT-B5510T,GT-B5512
GT-B5512B,GT-B6520,GT-B6520L,GT-B7300,GT-B7320,GT-B7320L,GT-B7330,GT-B7330R,GT-B7350,GT-B7510,GT-B7510B,GT-B7510L
GT-B7610,GT-B7620,GT-C3260,GT-C3262,GT-C3300K,GT-C3310,GT-C3310R,GT-C3312,GT-C3312R,GT-C3312S,GT-C3322I,GT-C3350
GT-C3350M,GT-C3520I,GT-C3590,GT-C3592,GT-C3595,GT-C3750,GT-C3752,GT-C5180,GT-C5220,GT-C5510,GT-E1200I,GT-E1200R,GT-E1200Y
GT-E1202I,GT-E1203,GT-E1205Q,GT-E1205Y,GT-E1207Y,GT-E1263,GT-E1265,GT-E1270,GT-E1272,GT-E1280,GT-E1282T,GT-E2200,GT-E2202
GT-E3300I,GT-E3309I,GT-I5500,GT-I5500B,GT-I5500L,GT-I5503,GT-I5503T,GT-I5508,GT-I5510,GT-I5510L,GT-I5510M,GT-I5510T,GT-I5700
GT-I5700E,GT-I5700L,GT-I5700R,GT-I5800,GT-I5801,GT-I6210,GT-I6410,GT-I6500U,GT-I7110,GT-I7500,GT-I8000,GT-I8150,GT-I8150B
GT-I8150T,GT-I8160,GT-I8160L,GT-I8160P,GT-I8190,GT-I8190L,GT-I8190N,GT-I8190T,GT-I8200,GT-I8200L,GT-I8200N,GT-I8200Q,GT-I8260
GT-I8260E,GT-I8260L,GT-I8262,GT-I8262B,GT-I8262D,GT-I8262L,GT-I8268,GT-I8320,GT-I8330,GT-I8350,GT-I8350T,GT-I8510,GT-I8520
GT-I8530,GT-I8550,GT-I8550E,GT-I8550L,GT-I8552,GT-I8552B,GT-I8700,GT-I8730,GT-I8730T,GT-I8750,GT-I8910,GT-I9000,GT-I9000B
GT-I9000M,GT-I9000T,GT-I9001,GT-I9003,GT-I9008,GT-I9010,GT-I9018,GT-I9020,GT-I9023,GT-I9060,GT-I9060C,GT-I9060C/DS,GT-I9060I
GT-I9060I/DS,GT-I9060L,GT-I9060M,GT-I9060M/DS,GT-I9063T,GT-I9070,GT-I9070P,GT-I9080,GT-I9080E,GT-I9080L,GT-I9082,GT-I9082C
GT-I9082L,GT-I9100,GT-I9100G,GT-I9100P,GT-I9100T,GT-I9103,GT-I9105,GT-I9105P,GT-I9108,GT-I9128,GT-I9128V,GT-I9150,GT-I9152
GT-I9190,GT-I9192,GT-I9192I,GT-I9195,GT-I9195H,GT-I9195I,GT-I9195L,GT-I9195T,GT-I9197,GT-I9200,GT-I9205,GT-I9208,GT-I9210
GT-I9210T,GT-I9220,GT-I9230,GT-I9235,GT-I9250,GT-I9260,GT-I9295,GT-I9300,GT-I9300I,GT-I9300T,GT-I9301I,GT-I9301Q,GT-I9305
GT-I9305T,GT-I9500,GT-I9502,GT-I9505,GT-I9506,GT-I9507,GT-I9508,GT-I9515,GT-I9515L,GT-M7500,GT-M7600,GT-M7600B,GT-M7600H
GT-M7603,GT-M8800,GT-M8800B,GT-M8800J,GT-M8910,GT-N5100,GT-N5105,GT-N5110,GT-N5120,GT-N7000,GT-N7000B,GT-N7005,GT-N7100
GT-N7100T,GT-N7105,GT-N7105T,GT-N8000,GT-N8005,GT-N8010,GT-N8013,GT-N8020,GT-P1000,GT-P1010,GT-P3100,GT-P3110,GT-P5100
GT-P5110,GT-P5200,GT-P5210,GT-P5220,GT-P6200,GT-P6200L,GT-P6201,GT-P6210,GT-P6211,GT-P6800,GT-P6810,GT-P7100,GT-P7500
GT-P7500V,GT-P7501,GT-P7510,GT-P7511,GT-S3370,GT-S3370B,GT-S3370L,GT-S3370Y,GT-S3570,GT-S3572,GT-S3770,GT-S3770K,GT-S3778
GT-S3800W,GT-S3802,GT-S3802W,GT-S5220,GT-S5220R,GT-S5222,GT-S5222R,GT-S5280,GT-S5282,GT-S5292,GT-S5300,GT-S5300B,GT-S5300L
GT-S5301,GT-S5301B,GT-S5301L,GT-S5302,GT-S5302B,GT-S5303,GT-S5303B,GT-S5310,GT-S5310B,GT-S5310E,GT-S5310G,GT-S5310I
GT-S5310L,GT-S5310M,GT-S5310T,GT-S5312,GT-S5312B,GT-S5312L,GT-S5350,GT-S5360,GT-S5360B,GT-S5360L,GT-S5360T,GT-S5363,GT-S5367
GT-S5369,GT-S5510,GT-S5520,GT-S5530,GT-S5570,GT-S5570B,GT-S5570I,GT-S5570L,GT-S5578,GT-S5600,GT-S5600H,GT-S5600L,GT-S5603
GT-S5608,GT-S5610,GT-S5610K,GT-S5611,GT-S5611V,GT-S5660,GT-S5660L,GT-S5660M,GT-S5660V,GT-S5670,GT-S5670L,GT-S5690,GT-S5690L
GT-S5690R,GT-S5830,GT-S5830B,GT-S5830D,GT-S5830G,GT-S5830I,GT-S5830L,GT-S5830M,GT-S5830T,GT-S5830Z,GT-S5838,GT-S5839I
GT-S6010,GT-S6010L,GT-S6010W,GT-S6012,GT-S6102,GT-S6102B,GT-S6102E,GT-S6102Z,GT-S6293T,GT-S6310,GT-S6310D,GT-S6310L,GT-S6310N
GT-S6310T,GT-S6312,GT-S6313,GT-S6313T,GT-S6352,GT-S6500,GT-S6500D,GT-S6500L,GT-S6500T,GT-S6700T,GT-S6703T,GT-S6790,GT-S6790E
GT-S6790L,GT-S6790N,GT-S6792L,GT-S6800,GT-S6802,GT-S6802B,GT-S6810,GT-S6810B,GT-S6810E,GT-S6810L,GT-S6810M,GT-S6810P
GT-S6812,GT-S6812I,GT-S6888,GT-S7120U,GT-S7220,GT-S7262,GT-S7270,GT-S7270L,GT-S7272,GT-S7273T,GT-S7275B,GT-S7275R,GT-S7275T
GT-S7330,GT-S7350,GT-S7350I,GT-S7390,GT-S7390E,GT-S7390G,GT-S7390L,GT-S7392,GT-S7392L,GT-S7500,GT-S7500L,GT-S7520U,GT-S7560
GT-S7560M,GT-S7562,GT-S7562I,GT-S7562L,GT-S7566,GT-S7568I,GT-S7580,GT-S7580L,GT-S7582,GT-S7582L,GT-S7583T,GT-S7710,GT-S7710L
GT-S8000,GT-S8000B,GT-S8000C,GT-S8000H,GT-S8000L,GT-S8000M,GT-S8000U,GT-S8003,GT-S8300,GT-S8300C,GT-S8300N,GT-S8500,GT-S8500B
GT-S8500L,GT-S8500M,GT-S8530,GT-S8530L,GT-S8600,SC-01C,SC-01D,SC-01F,SC-01H,SC-02B,SC-02C,SC-02D,SC-02E,SC-02F,SC-02G,SC-03E
SC-03G,SC-04D,SC-04E,SC-04F,SC-04G,SC-05D,SC-05G,SC-06D,SC-O3D,SCH-J021,SCL21,SCL22,SCL23,SCL24,SCT21,SCV31,SGH-A411,SGH-A412
SGH-A501,SGH-A551,SGH-A561,SGH-A597,SGH-A637,SGH-A657,SGH-A701,SGH-A706,SGH-A707,SGH-A711,SGH-A717,SGH-A727,SGH-A736,SGH-A737
SGH-A746,SGH-A747,SGH-A766,SGH-A767,SGH-A777,SGH-A801,SGH-A811,SGH-A821,SGH-A827,SGH-A836,SGH-A837,SGH-A847,SGH-A847D,SGH-A847M
SGH-A847R,SGH-A867,SGH-A877,SGH-A885,SGH-A886,SGH-A887,SGH-A897,SGH-A927,SGH-A997,SGH-A997D,SGH-F330,SGH-F400,SGH-F406,SGH-F480
SGH-F490,SGH-F700,SGH-G400,SGH-G508E,SGH-G800,SGH-G808,SGH-G810,SGH-I187,SGH-I257,SGH-I257M,SGH-I317,SGH-I317M,SGH-I337,SGH-I337M
SGH-I407,SGH-I437,SGH-I450,SGH-I455,SGH-I455L,SGH-I458,SGH-I467,SGH-I497,SGH-I520,SGH-I527,SGH-I527M,SGH-I537,SGH-I547C,SGH-I550
SGH-I560,SGH-I577,SGH-I600,SGH-I601,SGH-I607,SGH-I608,SGH-I617,SGH-I620,SGH-I637,SGH-I640,SGH-I667,SGH-I677,SGH-I677L,SGH-I717
SGH-I717D,SGH-I717M,SGH-I717R,SGH-I727,SGH-I727R,SGH-I747,SGH-I747M,SGH-I747U,SGH-I757,SGH-I757M,SGH-I777,SGH-I780,SGH-I827,SGH-I827D
SGH-I847,SGH-I857,SGH-I896,SGH-I897,SGH-I900,SGH-I900L,SGH-I908,SGH-I917,SGH-I917R,SGH-I927,SGH-I937,SGH-I957,SGH-I957D,SGH-I957M
SGH-I957R,SGH-I987,SGH-I997,SGH-J200,SGH-J630,SGH-L170,SGH-L400,SGH-L760,SGH-L760G,SGH-L768,SGH-L770V,SGH-L810,SGH-L811,SGH-M819N
SGH-M919,SGH-M919N,SGH-M919V,SGH-P910,SGH-P920,SGH-P960,SGH-S275M,SGH-S275R,SGH-S730M,SGH-T159,SGH-T189N,SGH-T199,SGH-T289,SGH-T359
SGH-T399,SGH-T399N,SGH-T469,SGH-T469V,SGH-T469W,SGH-T479,SGH-T479B,SGH-T499,SGH-T559,SGH-T566,SGH-T589,SGH-T589R,SGH-T599,SGH-T599N
SGH-T636,SGH-T639,SGH-T659,SGH-T669,SGH-T679,SGH-T679M,SGH-T699,SGH-T746,SGH-T749,SGH-T759,SGH-T769,SGH-T779,SGH-T819,SGH-T839,SGH-T849
SGH-T859,SGH-T869,SGH-T879,SGH-T889,SGH-T889V,SGH-T919,SGH-T929,SGH-T939,SGH-T959,SGH-T959D,SGH-T959P,SGH-T959V,SGH-T969V,SGH-T989
SGH-T989D,SGH-T999,SGH-T999L,SGH-T999N,SGH-T999V,SGH-U700,SGH-U700B,SGH-U708,SGH-U800,SGH-U900,SGH-V705,SGH-V706,SGH-V707,SGH-V708
SGH-V709,SGH-V730,SGH-V731,SGH-V740,SGH-V777,SGH-V805,SGH-V820,SGH-V820L,SGH-V821,SGH-V830,SGH-V840,SGH-V920,SGH-V930,SGH-V931,SGH-V940
SGH-V941,SGH-Y3100,SGH-Z100,SGH-Z105,SGH-Z107,SGH-Z110,SGH-Z140,SGH-Z150,SGH-Z170,SGH-Z230,SGH-Z240E,SGH-Z300,SGH-Z308,SGH-Z310,SGH-Z360
SGH-Z400,SGH-Z500,SGH-Z560,SGH-Z620,SGH-Z720,SGH-Z720M,SGH-Z728,SGH-Z810,SGH-ZM60,SGH-ZV10,SGH-ZV30,SGH-ZV40,SGH-ZV50,SGH-ZV60,SHV-E110S
SHV-E120K,SHV-E120L,SHV-E120S,SHV-E140S,SHV-E150S,SHV-E160K,SHV-E160L,SHV-E160S,SHV-E170K,SHV-E170L,SHV-E170S,SHV-E210K,SHV-E210L,SHV-E210S
SHV-E220S,SHV-E230K,SHV-E230L,SHV-E230S,SHV-E250K,SHV-E250L,SHV-E250S,SHV-E270K,SHV-E270L,SHV-E270S,SHV-E275K,SHV-E275S,SHV-E300K,SHV-E300L
SHV-E300S,SHV-E310K,SHV-E310L,SHV-E310S,SHV-E330K,SHV-E330L,SHV-E330S,SHV-E370K,SHV-E400K,SHV-E400S,SHV-E470S,SHV-E500L,SHV-E500S,SHW-M100S
SHW-M110S,SHW-M130K,SHW-M190S,SHW-M250K,SHW-M250S,SHW-M440S,SM-A3000,SM-A3009,SM-A300F,SM-A300F/DS,SM-A300FU,SM-A300G,SM-A300G/DS,SM-A300H
SM-A300H/DS,SM-A300HQ,SM-A300M,SM-A300M/DS,SM-A300XU,SM-A300XZ,SM-A300Y,SM-A300YZ,SM-A310F,SM-A310FD,SM-A310M,SM-A310MD,SM-A310N0,SM-A310Y
SM-A5000,SM-A5009,SM-A500F,SM-A500F/DS,SM-A500F1,SM-A500FU,SM-A500G,SM-A500G/DS,SM-A500H,SM-A500H/DS,SM-A500HQ,SM-A500K,SM-A500L,SM-A500M
SM-A500M/DS,SM-A500S,SM-A500W,SM-A500XZ,SM-A500Y,SM-A500YZ,SM-A5100,SM-A5108,SM-A510F,SM-A510FD,SM-A510K,SM-A510L,SM-A510M,SM-A510MD,SM-A510S
SM-A510Y,SM-A7000,SM-A7009,SM-A700F,SM-A700FD,SM-A700FQ,SM-A700H,SM-A700K,SM-A700L,SM-A700S,SM-A700YD,SM-A7100,SM-A7108,SM-A710F,SM-A710FD
SM-A710K,SM-A710L,SM-A710M,SM-A710S,SM-A710Y,SM-A8000,SM-A800F,SM-A800F/DS,SM-A800I,SM-A800IZ,SM-A800S,SM-A800YZ,SM-A9000,SM-B105E,SM-B109E
SM-B110E,SM-B310E,SM-B312E,SM-B312EH,SM-B313E,SM-B350E,SM-B360E,SM-B550H,SM-C101,SM-C105,SM-C111,SM-C1116,SM-C111M,SM-C115,SM-C115L,SM-C115M
SM-C115W,SM-E500F,SM-E500H,SM-E500M,SM-E500YZ,SM-E7000,SM-E7009,SM-E700F,SM-E700H,SM-E700M,SM-G110B,SM-G110B/DS,SM-G110H,SM-G110H/DS,SM-G110M
SM-G110M/DS,SM-G130BT,SM-G130BT/DS,SM-G130BU,SM-G130BU/DS,SM-G130E,SM-G130E/DS,SM-G130H,SM-G130H/DS,SM-G130HN,SM-G130HN/DS,SM-G130M,SM-G130M/DS
SM-G130U,SM-G130U/DS,SM-G150N0,SM-G150NK,SM-G150NL,SM-G150NS,SM-G155S,SM-G310HN,SM-G313F,SM-G313H,SM-G313H/DS,SM-G313HN,SM-G313HU,SM-G313HY
SM-G313HZ,SM-G313M,SM-G313ML,SM-G313ML/DS,SM-G313MU,SM-G313MY,SM-G313U,SM-G313U/DS,SM-G316HU,SM-G316HU/DS,SM-G316M,SM-G316ML,SM-G316MY,SM-G318H
SM-G318H/DS,SM-G318HZ,SM-G318ML,SM-G318ML/DS,SM-G318MZ,SM-G350,SM-G3502,SM-G3502C,SM-G3502I,SM-G3502L,SM-G3502T,SM-G3502U,SM-G3509I,SM-G350E
SM-G350E/DS,SM-G350L,SM-G355H,SM-G355H/DS,SM-G355HN,SM-G355HN/DS,SM-G355HQ,SM-G355HQ/DS,SM-G355M,SM-G355M/DS,SM-G357F,SM-G357FZ,SM-G357M,SM-G3606
SM-G3608,SM-G3609,SM-G360AZ,SM-G360BT,SM-G360F,SM-G360FY,SM-G360G,SM-G360GY,SM-G360H,SM-G360H/DS,SM-G360HU,SM-G360HU/DS,SM-G360M,SM-G360P,SM-G360T
SM-G360T1,SM-G361F,SM-G361H,SM-G361H/DS,SM-G361HU,SM-G361HU/DS,SM-G3812,SM-G3815,SM-G3818,SM-G3858,SM-G3868V,SM-G386F,SM-G386T1,SM-G386U,SM-G386W
SM-G388F,SM-G389F,SM-G5108,SM-G5108Q,SM-G5109,SM-G5306W,SM-G5308W,SM-G5309W,SM-G530AZ,SM-G530BT,SM-G530F,SM-G530FZ,SM-G530H,SM-G530M,SM-G530P
SM-G530W,SM-G530Y,SM-G531F,SM-G531H,SM-G531H/DS,SM-G531M,SM-G5500,SM-G550F,SM-G550FY,SM-G6000,SM-G600FY,SM-G710,SM-G7102,SM-G7102T,SM-G7105
SM-G7105H,SM-G7105L,SM-G7106,SM-G7108,SM-G7200,SM-G7202,SM-G720AX,SM-G720N0,SM-G730A,SM-G730V,SM-G730W8,SM-G7508Q,SM-G7509,SM-G750A,SM-G750F
SM-G750H,SM-G800F,SM-G800H,SM-G800M,SM-G800Y,SM-G8508,SM-G850A,SM-G850F,SM-G850FQ,SM-G850K,SM-G850L,SM-G850M,SM-G850S,SM-G850W,SM-G850Y,SM-G860P
SM-G870A,SM-G870F,SM-G870W,SM-G890A,SM-G9006V,SM-G9006W,SM-G9008V,SM-G9008W,SM-G9009D,SM-G9009W,SM-G900A,SM-G900AZ,SM-G900F,SM-G900FD,SM-G900FQ
SM-G900H,SM-G900I,SM-G900J,SM-G900K,SM-G900L,SM-G900M,SM-G900P,SM-G900R4,SM-G900S,SM-G900T,SM-G900T1,SM-G900T3,SM-G900V,SM-G900W8,SM-G901F
SM-G903F,SM-G903M,SM-G903W,SM-G906K,SM-G906L,SM-G906S,SM-G910S,SM-G9198,SM-G9200,SM-G9208,SM-G9209,SM-G920A,SM-G920AZ,SM-G920D,SM-G920F,SM-G920FD
SM-G920FQ,SM-G920I,SM-G920K,SM-G920L,SM-G920P,SM-G920R4,SM-G920S,SM-G920T,SM-G920T1,SM-G920V,SM-G920W8,SM-G9250,SM-G925A,SM-G925D,SM-G925F
SM-G925FQ,SM-G925I,SM-G925J,SM-G925K,SM-G925L,SM-G925P,SM-G925R4,SM-G925S,SM-G925T,SM-G925V,SM-G925W8,SM-G925Z,SM-G9280,SM-G9287,SM-G9287C
SM-G928A,SM-G928C,SM-G928F,SM-G928G,SM-G928I,SM-G928K,SM-G928L,SM-G928N0,SM-G928P,SM-G928S,SM-G928T,SM-G928W8,SM-G9300,SM-G9308,SM-G930A,SM-G930AZ
SM-G930F,SM-G930FD,SM-G930K,SM-G930L,SM-G930P,SM-G930R4,SM-G930R7,SM-G930S,SM-G930T,SM-G930T1,SM-G930V,SM-G930W8,SM-G9350,SM-G935A,SM-G935F
SM-G935FD,SM-G935K,SM-G935L,SM-G935P,SM-G935R4,SM-G935S,SM-G935T,SM-G935V,SM-G935W8,SM-J100F,SM-J100FN,SM-J100G,SM-J100H,SM-J100H/DS,SM-J100M
SM-J100ML,SM-J100ML/DS,SM-J100MU,SM-J100MV,SM-J100Y,SM-J110F,SM-J110G,SM-J110H,SM-J110H/DS,SM-J110L,SM-J110M,SM-J111F,SM-J111M,SM-J200BT,SM-J200F
SM-J200G,SM-J200GU,SM-J200H,SM-J200H/DS,SM-J200M,SM-J200Y,SM-J3109,SM-J5007,SM-J5008,SM-J500F,SM-J500FN,SM-J500G,SM-J500H,SM-J500M,SM-J500N0
SM-J500Y,SM-J5108,SM-J700F,SM-J700F/DS,SM-J700H,SM-J700H/DS,SM-J700M,SM-J700M/DS,SM-J7108,SM-N750,SM-N7500Q,SM-N7502,SM-N7505,SM-N7505L,SM-N7506V
SM-N7507,SM-N7508V,SM-N7509V,SM-N900,SM-N9000Q,SM-N9002,SM-N9005,SM-N9006,SM-N9008,SM-N9008V,SM-N9009,SM-N900A,SM-N900J,SM-N900P,SM-N900R4
SM-N900S,SM-N900T,SM-N900U,SM-N900V,SM-N900W8,SM-N9100,SM-N910A,SM-N910C,SM-N910F,SM-N910G,SM-N910H,SM-N910K,SM-N910L,SM-N910P,SM-N910R4,SM-N910S
SM-N910T,SM-N910T2,SM-N910T3,SM-N910U,SM-N910W8,SM-N9150,SM-N915A,SM-N915F,SM-N915FY,SM-N915G,SM-N915J,SM-N915P,SM-N915R4,SM-N915T,SM-N915W8
SM-N916K,SM-N916L,SM-N916S,SM-N9200,SM-N9208,SM-N920A,SM-N920C,SM-N920F,SM-N920G,SM-N920I,SM-N920K,SM-N920L,SM-N920P,SM-N920S,SM-N920T,SM-N920W8
SM-P350,SM-P355,SM-P355M,SM-P550,SM-P555,SM-P555K,SM-P555L,SM-P555M,SM-P601,SM-P602,SM-P605,SM-P605M,SM-P605S,SM-P605V,SM-P607T,SM-P901,SM-P902
SM-P905,SM-P905F0,SM-P905M,SM-P905V,SM-P907A,SM-P907T,SM-R380,SM-R381,SM-R382,SM-R720,SM-R730,SM-R730A,SM-R730T,SM-R730V,SM-R732,SM-R750,SM-R750A
SM-R750B,SM-R750D,SM-R750J,SM-R750P,SM-R750T,SM-R750W,SM-T110,SM-T110X,SM-T111,SM-T111M,SM-T111NQ,SM-T113,SM-T113NU,SM-T210,SM-T2105,SM-T210L
SM-T210R,SM-T210X,SM-T211,SM-T211M,SM-T212,SM-T215,SM-T217A,SM-T217S,SM-T217T,SM-T230,SM-T230NT,SM-T230NU,SM-T231,SM-T232,SM-T235,SM-T235Y,SM-T237P
SM-T239,SM-T2397,SM-T239C,SM-T239M,SM-T2519,SM-T2556,SM-T2558,SM-T255S,SM-T311,SM-T312,SM-T320,SM-T321,SM-T325,SM-T330,SM-T330NU,SM-T331,SM-T331C
SM-T335,SM-T335K,SM-T335L,SM-T337A,SM-T337T,SM-T337V,SM-T350,SM-T355,SM-T355C,SM-T355Y,SM-T357W,SM-T365,SM-T365F0,SM-T365Y,SM-T520,SM-T525,SM-T530
SM-T530NU,SM-T531,SM-T532,SM-T533,SM-T535,SM-T535A,SM-T535R4,SM-T550,SM-T555,SM-T555C,SM-T560,SM-T561,SM-T561/DS,SM-T561M,SM-T561M/DS,SM-T561Y
SM-T561Y/DS,SM-T562,SM-T670,SM-T677,SM-T677NL,SM-T700,SM-T705,SM-T705A,SM-T705C,SM-T705M,SM-T705W,SM-T705Y,SM-T707A,SM-T707D,SM-T707V,SM-T710
SM-T715,SM-T715C,SM-T715N0,SM-T715Y,SM-T800,SM-T805,SM-T805C,SM-T805M,SM-T805W,SM-T805Y,SM-T807,SM-T807J,SM-T807P,SM-T807T,SM-T810,SM-T815,SM-T815C
SM-T815N0,SM-T815Y,SM-T817,SM-T817T,SM-T817W,SM-T900,SM-T905,SM-V700,SM-W2014,SM-W2015,SPH-L520,SPH-L600,SPH-L720,SPH-L720T,SPH-L900
بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.3

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.3


شنبه – ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
Saturday – 2016 11 June

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Honor 4C
Huawei Y6
Huawei Y6 Pro
حل مشکل برخی از باگ های غیر مهم

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

HTC Android Tool 3.2.3

HTC Android Tool 3.2.3

یکشنبه – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
Sunday – 2016 24 April


تغییرات در نسخه 3.2.3:
اضافه شدن امکان استخراج فایل زیپ(rom.zip) از فایل های فلش رسمی EXE(ستاپ اصلی رام)
اضافه شدن الگوریتم مدل های جدید HTC جهت دیکرایپت (decrypt) کردن رام زیپ (rom.zip):
HTC One SC (cp2dcg)
HTC One ST (cp2dtg)
HTC One SU (cp2dug)
HTC Desire 600 SC (cp3dcg)
HTC Desire 600 (cp3dtg)
HTC Desire 600 (cp3dug)
HTC Desire 600 EDTG (cp3edtg)
HTC Desire 700 (cp5dtu)
HTC Desire 700 (cp5dug)
HTC Desire 700 (cp5dwg)
HTC 603e (csndug)
HTC J Butterfly (deluxe_j)
HTC J DNA (deluxe_u)
HTC Butterfly (deluxe_ub1)
HTC Butterfly S (dlpdtu)
HTC Butterfly S (dlpdug)
HTC Butterfly S (dlpdwg)
HTC Butterfly S (dlxp_u)
HTC Butterfly S LTE (dlxp_ul)
HTC One XT (endeavor_td)
HTC One X (T3) (endeavor_u)
HTC One X+ (enrc2_u)
HTC One X+ (enrc2b_u)
HTC One X (S4) (evita)
HTC One X+ LTE (evitare_ul)
HTC Incredible 4G LTE (fireball)
HTC One XC (jel_dd)
HTC Evo 4G LTE (jewel)
HTC One SV (k2_plc_cl)
HTC One SV (k2_u)
HTC One SV (k2_ul)
HTC One Mini U (m4_u)
HTC One Mini UL (m4_ul)
HTC One U (m7_u)
HTC One UL (m7_ul)
HTC One WLJ (m7_wlj)
HTC One WLS (m7_wls)
HTC One WLV (m7_wlv)
HTC One (m7cdtu)
HTC One (m7cdug)
HTC One (m7cdwg)
HTC Desire SV (magnids)
HTC Droid DNA (monarudo)
HTC First (mystul)
HTC Desire X (proto)
HTC T329d (protodcg)
HTC Desire V (protodug)
HTC T329t (prototd)
HTC One Max (t6dug)
HTC One Max (t6dwg)
HTC One Max TL (t6tl)
HTC One Max U (t6u)
HTC One Max UL (t6ul)
HTC One Max ULA (t6ula)
HTC One Max WHL (t6whl)
HTC One Max WL (t6wl)
HTC One VX (tc2)
HTC One S (ville)
HTC One S C2 (villec2)
HTC Desire 500 TD (z4td)
HTC Desire 601 CL (zara_cl)
HTC Desire 601 WL (zara_wl))

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

کاربران عزیز حتما از آخرین نسخه ها استفاده کنید.

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.2

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.2


یکشنبه – ۸ فروردین ۱۳۹۵
Sunday – 2016 27 March

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Y625-U14
Huawei Honor 7i
Huawei Honor 4X-E0

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

 

HTC Android Tool 3.2.1

سخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.2.1

Saturday – 2016 20 February
شنبه – ۱ اسفند ۱۳۹۴

 


تغییرات در نسخه 3.2.1:
بهینه سازی فلش در پلتفرم MTK سری 6592 و 6595
حل مشکل شناسایی و خطای
scatter file is invalid فایل اسکتر برای مدل های جدید

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

کاربران عزیز حتما از آخرین نسخه ها استفاده کنید.

 

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.1


نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.1


پنج شنبه – ۲9 بهمن ۱۳۹۴
Thursday – 2016 18 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Honor Bee
Huawei Y560
Huawei SnapTo
Huawei Y540
Huawei ShotX

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

 

IPHONE Tool 1.0.4


نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

IPHONE Tool 1.0.4

چهارشنبه – ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
Wednesday – 2016 17 February

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE

6S/6S+/6/6+/5S/5C/5/4S/4/3GS/3G


تغییرات در این نسخه:

اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 6/+6 (اپراتور
Orange انگلیس)
اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 5S/5C/5 (اپراتور
Orange انگلیس)
اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 4S/4 (اپراتور
Orange انگلیس)

اضافه شدن امکان انتخاب کشور جهت سهولت در انتخاب نوع سرویس
بهینه سازی ارتباط با سرور


سرویس های دیگر این نسخه:
امکان مشاهده وضعیت دقیق آیفون(سیملاک وارانتی اپراتور و …)
سرویس آنلاک ICLOUD

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

Huawei Tool 1.7.0

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.0


سه شنبه – ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
Tuesday – 2016 16 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:

Huawei GX1
Huawei Enjoy 5 برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei G8
Huawei Honor 4A برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 5X برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 7 برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 7i برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor Holly
Huawei Mate S برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei MediaPad M2
Huawei MediaPad X2
Huawei P8
Huawei P8 Lite
Huawei P8 max


اضافه شدن سرویس جدید جهت آنلاک مدل های قدیمی هواوی با کریدیت کمتر

اضافه شدن یوزر demo1 با پسورد demo1 جهت بررسی وضعیت سرویس ها جهت سهولت کاربران گرامی.

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

Huawei Tool 1.5.0


نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

Huawei Tool 1.5.0

جمعه – ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
Friday – 2016 05 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات
این نسخه:
اضافه شدن 90 درصد گوشی ها و مودم های هواوی جهت آنلاک

اضافه شدن امکان آنلاک رایگان قفل شبکه هواوی برای مودم زیر:

Huawei B260a – – Huawei E122 – – Huawei E153 – Huawei E155 – Huawei E1550 – Huawei E1551 – Huawei E1552 – Huawei E1553
Huawei E155X – Huawei E156 – Huawei E156B – Huawei E156C – Huawei E156G – Huawei E160 – Huawei E1609 – Huawei E160E
Huawei E160G – Huawei E160X – Huawei E161 – Huawei E1612 – Huawei E1615 – Huawei E1616 – Huawei E1630 – Huawei E1632
Huawei E166 – Huawei E166G – Huawei E169 – Huawei E1690 – Huawei E1692 – Huawei E169G – Huawei E170 – Huawei E170G
Huawei E171 – Huawei E172 – Huawei E172G – Huawei E173 – Huawei E1750 – Huawei E1750C – Huawei E1752 – Huawei E1756
Huawei E176 – Huawei E1762 – Huawei E176G – Huawei E180 – Huawei E1803 – Huawei E180G – Huawei E180S – Huawei E181
Huawei E182 – Huawei E1820 – Huawei E182E – Huawei E196 – Huawei E216 – Huawei E219 – Huawei E226 – Huawei E230
Huawei E270 – Huawei E271 – Huawei E272 – Huawei E3131 – Huawei E3131 – Huawei E3231 – Huawei E3256 – Huawei E3256
Huawei E510 – Huawei E5331 – Huawei E5331 – Huawei E5332 – Huawei E5332 – Huawei E5332s-2 – Huawei E5332s-2 – Huawei E583
Huawei E583 – Huawei E583c – Huawei E583c – Huawei E585u-82 – Huawei E585u-82 – Huawei E585v2 – Huawei E585v2 – Huawei E586e
Huawei E586e – Huawei E612 – Huawei E618 – Huawei E620 – Huawei E630 – Huawei E630+ – Huawei E660 – Huawei E660A – Huawei E800
Huawei E870 – Huawei E880 – Huawei E880 – Huawei EG162 – Huawei EG162 – Huawei EG162G – Huawei EG602 – Huawei EG602G
Huawei EM770 – Huawei S4011 – Huawei UMG1691 – Huawei UMG181 – Huawei UMG1831

و اضافه شدن امکان آنلاک* قفل شبکه هواوی برای مدل های زیر:

Huawei 007HW – Huawei 3CLite – Huawei 3X – Huawei 4X – Huawei 858 SMART – Huawei BEELIN E300
Huawei BLAZE – Huawei BOULDER – Huawei BUDDY – Huawei C8150 – Huawei C8500 – Huawei C8500S
Huawei C8511 – Huawei C8550 – Huawei C860E – Huawei C8650 – Huawei C8650 PLUS – Huawei C8800
Huawei C8813 – Huawei COMET – Huawei D1-01E – Huawei FUSION – Huawei FUSION2 – Huawei G300
Huawei G300C – Huawei G301 – Huawei G312 – Huawei G330D – Huawei G520 – Huawei G525 – Huawei G526
Huawei G527-U081 – Huawei G535 – Huawei G6-L11 – Huawei G6-L22 – Huawei G6-L33 – Huawei G6-U10
Huawei G6-U251 – Huawei G6-U34 – Huawei G610-U15 – Huawei G610-U20 – Huawei G610-U30 – Huawei G615-U10
Huawei G620S-L01 – Huawei G628 – Huawei G630-U10 – Huawei G630-U20 – Huawei G630-U251 – Huawei G7-L03
Huawei G700-U10 – Huawei G700-U20 – Huawei G716 – Huawei G730-U10 – Huawei G730-U251 – Huawei G730-U27
Huawei G740-L00 – Huawei G750-U10 – Huawei GAGA – Huawei GLOBAE ICE – Huawei GX1 – Huawei H30-U10
Huawei Holly – Huawei Holly-U19 – Huawei HONOR 6 – Huawei HONOR 6 PLUS – Huawei HWM835 – Huawei IDEOS
Huawei IDEOS CHAT – Huawei IDEOS X1 – Huawei IDEOS X3 – Huawei IDEOS X5 – Huawei II Y100 – Huawei IMPLUSE 4G
Huawei JOY – Huawei JUNI – Huawei KYIVSTAR – Huawei LVY – Huawei M835 – Huawei M860 – Huawei M864 – Huawei MATE 2
Huawei MATE 7 – Huawei MATE2 4G – Huawei MediaPad 7 S7-721u – Huawei MediaPad 7 S7-722u – Huawei MediaPad S7-301u
Huawei MediaPad S7-302u – Huawei MediaPad S7-303u – Huawei MediaPad S7-312u – Huawei MEGA FONE
Huawei MYTOUCH – Huawei MYTOUCH Q – Huawei NEO – Huawei P7 – Huawei PHOENIX PRO – Huawei PLUS
Huawei PLUS MINI – Huawei PRISM – Huawei RAPPORT – Huawei RBM2 – Huawei RBM3 – Huawei S31HW
Huawei SELINA SMILE – Huawei SONIC – Huawei SONIC PLUS – Huawei SPARK SPEED – Huawei T20 – Huawei TMN A1
Huawei U8100 – Huawei U8100-5 – Huawei U8100-9 – Huawei U8105 – Huawei U8107 – Huawei U8109 – Huawei U8110
Huawei U8120 – Huawei U8150 – Huawei U8150-92 – Huawei U8160 – Huawei U8160-U – Huawei U818 – Huawei U8180
Huawei U8180-5 – Huawei U8180V – Huawei U8185 – Huawei U8220 – Huawei U8220+ – Huawei U8225D – Huawei U8230
Huawei U8300 – Huawei U8350 – Huawei U8500 – Huawei U8510 – Huawei U8510-0 – Huawei U8510-1 – Huawei U8510-7
Huawei U8511 – Huawei U8520 DEPLUX – Huawei U8520 DEUCE – Huawei U8530 – Huawei U8600 – Huawei U8650
Huawei U8650-1 – Huawei U8651 – Huawei U8651S – Huawei U8651T – Huawei U8652 – Huawei U8652-51 – Huawei U8655
Huawei U8655-1 – Huawei U8660 – Huawei U8661 – Huawei U8665 – Huawei U8666 – Huawei U8666E – Huawei U8666N-1
Huawei U8667 – Huawei U8680 – Huawei U8681 – Huawei U8682 – Huawei U8685D – Huawei U8686 – Huawei U8730
Huawei U8800 – Huawei U8800 PRO – Huawei U8800-51 – Huawei U8800H – Huawei U8815 – Huawei U8816 – Huawei U8818
Huawei U8820 – Huawei U8825D – Huawei U8833 – Huawei U8850 – Huawei U8860 – Huawei U8950 – Huawei U8950D
Huawei U8951 – Huawei U8951D – Huawei U9000 – Huawei U9201L – Huawei U9292L – Huawei U9501L – Huawei UNITE Q
Huawei Y101 – Huawei Y200 – Huawei Y201 – Huawei Y201 PRO – Huawei Y201D – Huawei Y210 – Huawei Y210D
Huawei Y220-U00 – Huawei Y220-U01 – Huawei Y220-U05 – Huawei Y220-U10 – Huawei Y220-U17 – Huawei Y221-U03
Huawei Y221-U12 – Huawei Y221-U22 – Huawei Y221-U33 – Huawei Y300 – Huawei Y301-A1 – Huawei Y301-A2 – Huawei Y320-U01
Huawei Y320-U10 – Huawei Y320-U151 – Huawei Y320-U30 – Huawei Y320-U351 – Huawei Y321-U051 – Huawei Y330-U01
Huawei Y330-U05 – Huawei Y330-U07 – Huawei Y330-U11 – Huawei Y330-U15 – Huawei Y330-U17 – Huawei Y336-A1
Huawei Y340 – Huawei Y360-U23  – Huawei Y511-U00 – Huawei Y511-U251 – Huawei Y511-U30 – Huawei Y520-U12
Huawei Y520-U22 – Huawei Y530-U00 – Huawei Y530-U051 – Huawei Y536-A1 – Huawei Y536A1 – Huawei Y550-L01
Huawei Y550-L02 – Huawei Y550-L03 – Huawei Y600-U00 – Huawei Y600-U151 – Huawei Y600-U20 – Huawei Y600-U351
Huawei Y600-U40 – Huawei Y625-U13 – Huawei Y625-U21 – Huawei Y625-U32 – Huawei Y625-U43 – Huawei Y635 – Huawei Y845

*برای انلاک این مدل ها نیاز به کریدیت دارید.

جهت تهیه کردیت با کاوش تیم 6468-021 تماس بگیرید.


جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.