دانگل الماس

Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.2.5

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.2.5

چهارشنبه – ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
Wednesday – 2016 10 August


MediaTek Helio Seriesتغییرات در این نسخه:

اضافه شدن پشتیبانی از سی پی یو های جدید:
MT6757 فلش / دامپ / فرمت / ساخت اسکتر
MT6799 فلش / دامپ /فرمت / ساخت اسکتر
حل مشکل شناسایی MTK6753_S01
حل مشکل برخی از باگهای غیر مهم

این قابلیت ها در حالت خاموش امکان پذیر شده است
از این نسخه به بعد شما میتوانید
این نرم افزار را جهت برند های دیگر که سی پی یو های MTK دارند نیز استفاده کنید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.6

Diamond Dongle Control Center 0.7.6


نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Control Center 0.7.6


پنج شنبه – ۳ تیر ۱۳۹۵
Thursday – 2016 23 June

تغییرات در این نسخه:
امکان استفاده از Samsung Tool برای همه کاربران بدون نیاز به اکتیویشن
رفع برخی از باگ های غیر مهم

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.6

Diamond Dongle Samsung Tool 1.0.2

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Samsung Tool 1.0.2


دوشنبه – ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
Monday – 2016 20 June

نام: samsung-logo.jpg نمایش: 0 اندازه: 59.2 کیلو بایت

آنلاک شبکه گوشی ها سامسونگ تا آخرین مدل های 2016/JUNEتغییرات در این نسخه:
قابلیت استفاده در تمامی دانگل ها(
بدون نیاز به اکتیویشن)
اضافه شدن امکان آنلاک شبکه تمامی مدل های موجود(
آنلاک توسط کد بدون آسیب به بخش سیملاک و بصورت دائمی حتی بعد از فلش و ایریز)
مدل های تحت پشتیبانی جهت آنلاک شبکه تا این نسخه از نرم افزار: (1.0.2)

GT-B2100I,GT-B2710,GT-B2710D,GT-B5330,GT-B5330B,GT-B5330L,GT-B5330T,GT-B5510,GT-B5510B,GT-B5510L,GT-B5510T,GT-B5512
GT-B5512B,GT-B6520,GT-B6520L,GT-B7300,GT-B7320,GT-B7320L,GT-B7330,GT-B7330R,GT-B7350,GT-B7510,GT-B7510B,GT-B7510L
GT-B7610,GT-B7620,GT-C3260,GT-C3262,GT-C3300K,GT-C3310,GT-C3310R,GT-C3312,GT-C3312R,GT-C3312S,GT-C3322I,GT-C3350
GT-C3350M,GT-C3520I,GT-C3590,GT-C3592,GT-C3595,GT-C3750,GT-C3752,GT-C5180,GT-C5220,GT-C5510,GT-E1200I,GT-E1200R,GT-E1200Y
GT-E1202I,GT-E1203,GT-E1205Q,GT-E1205Y,GT-E1207Y,GT-E1263,GT-E1265,GT-E1270,GT-E1272,GT-E1280,GT-E1282T,GT-E2200,GT-E2202
GT-E3300I,GT-E3309I,GT-I5500,GT-I5500B,GT-I5500L,GT-I5503,GT-I5503T,GT-I5508,GT-I5510,GT-I5510L,GT-I5510M,GT-I5510T,GT-I5700
GT-I5700E,GT-I5700L,GT-I5700R,GT-I5800,GT-I5801,GT-I6210,GT-I6410,GT-I6500U,GT-I7110,GT-I7500,GT-I8000,GT-I8150,GT-I8150B
GT-I8150T,GT-I8160,GT-I8160L,GT-I8160P,GT-I8190,GT-I8190L,GT-I8190N,GT-I8190T,GT-I8200,GT-I8200L,GT-I8200N,GT-I8200Q,GT-I8260
GT-I8260E,GT-I8260L,GT-I8262,GT-I8262B,GT-I8262D,GT-I8262L,GT-I8268,GT-I8320,GT-I8330,GT-I8350,GT-I8350T,GT-I8510,GT-I8520
GT-I8530,GT-I8550,GT-I8550E,GT-I8550L,GT-I8552,GT-I8552B,GT-I8700,GT-I8730,GT-I8730T,GT-I8750,GT-I8910,GT-I9000,GT-I9000B
GT-I9000M,GT-I9000T,GT-I9001,GT-I9003,GT-I9008,GT-I9010,GT-I9018,GT-I9020,GT-I9023,GT-I9060,GT-I9060C,GT-I9060C/DS,GT-I9060I
GT-I9060I/DS,GT-I9060L,GT-I9060M,GT-I9060M/DS,GT-I9063T,GT-I9070,GT-I9070P,GT-I9080,GT-I9080E,GT-I9080L,GT-I9082,GT-I9082C
GT-I9082L,GT-I9100,GT-I9100G,GT-I9100P,GT-I9100T,GT-I9103,GT-I9105,GT-I9105P,GT-I9108,GT-I9128,GT-I9128V,GT-I9150,GT-I9152
GT-I9190,GT-I9192,GT-I9192I,GT-I9195,GT-I9195H,GT-I9195I,GT-I9195L,GT-I9195T,GT-I9197,GT-I9200,GT-I9205,GT-I9208,GT-I9210
GT-I9210T,GT-I9220,GT-I9230,GT-I9235,GT-I9250,GT-I9260,GT-I9295,GT-I9300,GT-I9300I,GT-I9300T,GT-I9301I,GT-I9301Q,GT-I9305
GT-I9305T,GT-I9500,GT-I9502,GT-I9505,GT-I9506,GT-I9507,GT-I9508,GT-I9515,GT-I9515L,GT-M7500,GT-M7600,GT-M7600B,GT-M7600H
GT-M7603,GT-M8800,GT-M8800B,GT-M8800J,GT-M8910,GT-N5100,GT-N5105,GT-N5110,GT-N5120,GT-N7000,GT-N7000B,GT-N7005,GT-N7100
GT-N7100T,GT-N7105,GT-N7105T,GT-N8000,GT-N8005,GT-N8010,GT-N8013,GT-N8020,GT-P1000,GT-P1010,GT-P3100,GT-P3110,GT-P5100
GT-P5110,GT-P5200,GT-P5210,GT-P5220,GT-P6200,GT-P6200L,GT-P6201,GT-P6210,GT-P6211,GT-P6800,GT-P6810,GT-P7100,GT-P7500
GT-P7500V,GT-P7501,GT-P7510,GT-P7511,GT-S3370,GT-S3370B,GT-S3370L,GT-S3370Y,GT-S3570,GT-S3572,GT-S3770,GT-S3770K,GT-S3778
GT-S3800W,GT-S3802,GT-S3802W,GT-S5220,GT-S5220R,GT-S5222,GT-S5222R,GT-S5280,GT-S5282,GT-S5292,GT-S5300,GT-S5300B,GT-S5300L
GT-S5301,GT-S5301B,GT-S5301L,GT-S5302,GT-S5302B,GT-S5303,GT-S5303B,GT-S5310,GT-S5310B,GT-S5310E,GT-S5310G,GT-S5310I
GT-S5310L,GT-S5310M,GT-S5310T,GT-S5312,GT-S5312B,GT-S5312L,GT-S5350,GT-S5360,GT-S5360B,GT-S5360L,GT-S5360T,GT-S5363,GT-S5367
GT-S5369,GT-S5510,GT-S5520,GT-S5530,GT-S5570,GT-S5570B,GT-S5570I,GT-S5570L,GT-S5578,GT-S5600,GT-S5600H,GT-S5600L,GT-S5603
GT-S5608,GT-S5610,GT-S5610K,GT-S5611,GT-S5611V,GT-S5660,GT-S5660L,GT-S5660M,GT-S5660V,GT-S5670,GT-S5670L,GT-S5690,GT-S5690L
GT-S5690R,GT-S5830,GT-S5830B,GT-S5830D,GT-S5830G,GT-S5830I,GT-S5830L,GT-S5830M,GT-S5830T,GT-S5830Z,GT-S5838,GT-S5839I
GT-S6010,GT-S6010L,GT-S6010W,GT-S6012,GT-S6102,GT-S6102B,GT-S6102E,GT-S6102Z,GT-S6293T,GT-S6310,GT-S6310D,GT-S6310L,GT-S6310N
GT-S6310T,GT-S6312,GT-S6313,GT-S6313T,GT-S6352,GT-S6500,GT-S6500D,GT-S6500L,GT-S6500T,GT-S6700T,GT-S6703T,GT-S6790,GT-S6790E
GT-S6790L,GT-S6790N,GT-S6792L,GT-S6800,GT-S6802,GT-S6802B,GT-S6810,GT-S6810B,GT-S6810E,GT-S6810L,GT-S6810M,GT-S6810P
GT-S6812,GT-S6812I,GT-S6888,GT-S7120U,GT-S7220,GT-S7262,GT-S7270,GT-S7270L,GT-S7272,GT-S7273T,GT-S7275B,GT-S7275R,GT-S7275T
GT-S7330,GT-S7350,GT-S7350I,GT-S7390,GT-S7390E,GT-S7390G,GT-S7390L,GT-S7392,GT-S7392L,GT-S7500,GT-S7500L,GT-S7520U,GT-S7560
GT-S7560M,GT-S7562,GT-S7562I,GT-S7562L,GT-S7566,GT-S7568I,GT-S7580,GT-S7580L,GT-S7582,GT-S7582L,GT-S7583T,GT-S7710,GT-S7710L
GT-S8000,GT-S8000B,GT-S8000C,GT-S8000H,GT-S8000L,GT-S8000M,GT-S8000U,GT-S8003,GT-S8300,GT-S8300C,GT-S8300N,GT-S8500,GT-S8500B
GT-S8500L,GT-S8500M,GT-S8530,GT-S8530L,GT-S8600,SC-01C,SC-01D,SC-01F,SC-01H,SC-02B,SC-02C,SC-02D,SC-02E,SC-02F,SC-02G,SC-03E
SC-03G,SC-04D,SC-04E,SC-04F,SC-04G,SC-05D,SC-05G,SC-06D,SC-O3D,SCH-J021,SCL21,SCL22,SCL23,SCL24,SCT21,SCV31,SGH-A411,SGH-A412
SGH-A501,SGH-A551,SGH-A561,SGH-A597,SGH-A637,SGH-A657,SGH-A701,SGH-A706,SGH-A707,SGH-A711,SGH-A717,SGH-A727,SGH-A736,SGH-A737
SGH-A746,SGH-A747,SGH-A766,SGH-A767,SGH-A777,SGH-A801,SGH-A811,SGH-A821,SGH-A827,SGH-A836,SGH-A837,SGH-A847,SGH-A847D,SGH-A847M
SGH-A847R,SGH-A867,SGH-A877,SGH-A885,SGH-A886,SGH-A887,SGH-A897,SGH-A927,SGH-A997,SGH-A997D,SGH-F330,SGH-F400,SGH-F406,SGH-F480
SGH-F490,SGH-F700,SGH-G400,SGH-G508E,SGH-G800,SGH-G808,SGH-G810,SGH-I187,SGH-I257,SGH-I257M,SGH-I317,SGH-I317M,SGH-I337,SGH-I337M
SGH-I407,SGH-I437,SGH-I450,SGH-I455,SGH-I455L,SGH-I458,SGH-I467,SGH-I497,SGH-I520,SGH-I527,SGH-I527M,SGH-I537,SGH-I547C,SGH-I550
SGH-I560,SGH-I577,SGH-I600,SGH-I601,SGH-I607,SGH-I608,SGH-I617,SGH-I620,SGH-I637,SGH-I640,SGH-I667,SGH-I677,SGH-I677L,SGH-I717
SGH-I717D,SGH-I717M,SGH-I717R,SGH-I727,SGH-I727R,SGH-I747,SGH-I747M,SGH-I747U,SGH-I757,SGH-I757M,SGH-I777,SGH-I780,SGH-I827,SGH-I827D
SGH-I847,SGH-I857,SGH-I896,SGH-I897,SGH-I900,SGH-I900L,SGH-I908,SGH-I917,SGH-I917R,SGH-I927,SGH-I937,SGH-I957,SGH-I957D,SGH-I957M
SGH-I957R,SGH-I987,SGH-I997,SGH-J200,SGH-J630,SGH-L170,SGH-L400,SGH-L760,SGH-L760G,SGH-L768,SGH-L770V,SGH-L810,SGH-L811,SGH-M819N
SGH-M919,SGH-M919N,SGH-M919V,SGH-P910,SGH-P920,SGH-P960,SGH-S275M,SGH-S275R,SGH-S730M,SGH-T159,SGH-T189N,SGH-T199,SGH-T289,SGH-T359
SGH-T399,SGH-T399N,SGH-T469,SGH-T469V,SGH-T469W,SGH-T479,SGH-T479B,SGH-T499,SGH-T559,SGH-T566,SGH-T589,SGH-T589R,SGH-T599,SGH-T599N
SGH-T636,SGH-T639,SGH-T659,SGH-T669,SGH-T679,SGH-T679M,SGH-T699,SGH-T746,SGH-T749,SGH-T759,SGH-T769,SGH-T779,SGH-T819,SGH-T839,SGH-T849
SGH-T859,SGH-T869,SGH-T879,SGH-T889,SGH-T889V,SGH-T919,SGH-T929,SGH-T939,SGH-T959,SGH-T959D,SGH-T959P,SGH-T959V,SGH-T969V,SGH-T989
SGH-T989D,SGH-T999,SGH-T999L,SGH-T999N,SGH-T999V,SGH-U700,SGH-U700B,SGH-U708,SGH-U800,SGH-U900,SGH-V705,SGH-V706,SGH-V707,SGH-V708
SGH-V709,SGH-V730,SGH-V731,SGH-V740,SGH-V777,SGH-V805,SGH-V820,SGH-V820L,SGH-V821,SGH-V830,SGH-V840,SGH-V920,SGH-V930,SGH-V931,SGH-V940
SGH-V941,SGH-Y3100,SGH-Z100,SGH-Z105,SGH-Z107,SGH-Z110,SGH-Z140,SGH-Z150,SGH-Z170,SGH-Z230,SGH-Z240E,SGH-Z300,SGH-Z308,SGH-Z310,SGH-Z360
SGH-Z400,SGH-Z500,SGH-Z560,SGH-Z620,SGH-Z720,SGH-Z720M,SGH-Z728,SGH-Z810,SGH-ZM60,SGH-ZV10,SGH-ZV30,SGH-ZV40,SGH-ZV50,SGH-ZV60,SHV-E110S
SHV-E120K,SHV-E120L,SHV-E120S,SHV-E140S,SHV-E150S,SHV-E160K,SHV-E160L,SHV-E160S,SHV-E170K,SHV-E170L,SHV-E170S,SHV-E210K,SHV-E210L,SHV-E210S
SHV-E220S,SHV-E230K,SHV-E230L,SHV-E230S,SHV-E250K,SHV-E250L,SHV-E250S,SHV-E270K,SHV-E270L,SHV-E270S,SHV-E275K,SHV-E275S,SHV-E300K,SHV-E300L
SHV-E300S,SHV-E310K,SHV-E310L,SHV-E310S,SHV-E330K,SHV-E330L,SHV-E330S,SHV-E370K,SHV-E400K,SHV-E400S,SHV-E470S,SHV-E500L,SHV-E500S,SHW-M100S
SHW-M110S,SHW-M130K,SHW-M190S,SHW-M250K,SHW-M250S,SHW-M440S,SM-A3000,SM-A3009,SM-A300F,SM-A300F/DS,SM-A300FU,SM-A300G,SM-A300G/DS,SM-A300H
SM-A300H/DS,SM-A300HQ,SM-A300M,SM-A300M/DS,SM-A300XU,SM-A300XZ,SM-A300Y,SM-A300YZ,SM-A310F,SM-A310FD,SM-A310M,SM-A310MD,SM-A310N0,SM-A310Y
SM-A5000,SM-A5009,SM-A500F,SM-A500F/DS,SM-A500F1,SM-A500FU,SM-A500G,SM-A500G/DS,SM-A500H,SM-A500H/DS,SM-A500HQ,SM-A500K,SM-A500L,SM-A500M
SM-A500M/DS,SM-A500S,SM-A500W,SM-A500XZ,SM-A500Y,SM-A500YZ,SM-A5100,SM-A5108,SM-A510F,SM-A510FD,SM-A510K,SM-A510L,SM-A510M,SM-A510MD,SM-A510S
SM-A510Y,SM-A7000,SM-A7009,SM-A700F,SM-A700FD,SM-A700FQ,SM-A700H,SM-A700K,SM-A700L,SM-A700S,SM-A700YD,SM-A7100,SM-A7108,SM-A710F,SM-A710FD
SM-A710K,SM-A710L,SM-A710M,SM-A710S,SM-A710Y,SM-A8000,SM-A800F,SM-A800F/DS,SM-A800I,SM-A800IZ,SM-A800S,SM-A800YZ,SM-A9000,SM-B105E,SM-B109E
SM-B110E,SM-B310E,SM-B312E,SM-B312EH,SM-B313E,SM-B350E,SM-B360E,SM-B550H,SM-C101,SM-C105,SM-C111,SM-C1116,SM-C111M,SM-C115,SM-C115L,SM-C115M
SM-C115W,SM-E500F,SM-E500H,SM-E500M,SM-E500YZ,SM-E7000,SM-E7009,SM-E700F,SM-E700H,SM-E700M,SM-G110B,SM-G110B/DS,SM-G110H,SM-G110H/DS,SM-G110M
SM-G110M/DS,SM-G130BT,SM-G130BT/DS,SM-G130BU,SM-G130BU/DS,SM-G130E,SM-G130E/DS,SM-G130H,SM-G130H/DS,SM-G130HN,SM-G130HN/DS,SM-G130M,SM-G130M/DS
SM-G130U,SM-G130U/DS,SM-G150N0,SM-G150NK,SM-G150NL,SM-G150NS,SM-G155S,SM-G310HN,SM-G313F,SM-G313H,SM-G313H/DS,SM-G313HN,SM-G313HU,SM-G313HY
SM-G313HZ,SM-G313M,SM-G313ML,SM-G313ML/DS,SM-G313MU,SM-G313MY,SM-G313U,SM-G313U/DS,SM-G316HU,SM-G316HU/DS,SM-G316M,SM-G316ML,SM-G316MY,SM-G318H
SM-G318H/DS,SM-G318HZ,SM-G318ML,SM-G318ML/DS,SM-G318MZ,SM-G350,SM-G3502,SM-G3502C,SM-G3502I,SM-G3502L,SM-G3502T,SM-G3502U,SM-G3509I,SM-G350E
SM-G350E/DS,SM-G350L,SM-G355H,SM-G355H/DS,SM-G355HN,SM-G355HN/DS,SM-G355HQ,SM-G355HQ/DS,SM-G355M,SM-G355M/DS,SM-G357F,SM-G357FZ,SM-G357M,SM-G3606
SM-G3608,SM-G3609,SM-G360AZ,SM-G360BT,SM-G360F,SM-G360FY,SM-G360G,SM-G360GY,SM-G360H,SM-G360H/DS,SM-G360HU,SM-G360HU/DS,SM-G360M,SM-G360P,SM-G360T
SM-G360T1,SM-G361F,SM-G361H,SM-G361H/DS,SM-G361HU,SM-G361HU/DS,SM-G3812,SM-G3815,SM-G3818,SM-G3858,SM-G3868V,SM-G386F,SM-G386T1,SM-G386U,SM-G386W
SM-G388F,SM-G389F,SM-G5108,SM-G5108Q,SM-G5109,SM-G5306W,SM-G5308W,SM-G5309W,SM-G530AZ,SM-G530BT,SM-G530F,SM-G530FZ,SM-G530H,SM-G530M,SM-G530P
SM-G530W,SM-G530Y,SM-G531F,SM-G531H,SM-G531H/DS,SM-G531M,SM-G5500,SM-G550F,SM-G550FY,SM-G6000,SM-G600FY,SM-G710,SM-G7102,SM-G7102T,SM-G7105
SM-G7105H,SM-G7105L,SM-G7106,SM-G7108,SM-G7200,SM-G7202,SM-G720AX,SM-G720N0,SM-G730A,SM-G730V,SM-G730W8,SM-G7508Q,SM-G7509,SM-G750A,SM-G750F
SM-G750H,SM-G800F,SM-G800H,SM-G800M,SM-G800Y,SM-G8508,SM-G850A,SM-G850F,SM-G850FQ,SM-G850K,SM-G850L,SM-G850M,SM-G850S,SM-G850W,SM-G850Y,SM-G860P
SM-G870A,SM-G870F,SM-G870W,SM-G890A,SM-G9006V,SM-G9006W,SM-G9008V,SM-G9008W,SM-G9009D,SM-G9009W,SM-G900A,SM-G900AZ,SM-G900F,SM-G900FD,SM-G900FQ
SM-G900H,SM-G900I,SM-G900J,SM-G900K,SM-G900L,SM-G900M,SM-G900P,SM-G900R4,SM-G900S,SM-G900T,SM-G900T1,SM-G900T3,SM-G900V,SM-G900W8,SM-G901F
SM-G903F,SM-G903M,SM-G903W,SM-G906K,SM-G906L,SM-G906S,SM-G910S,SM-G9198,SM-G9200,SM-G9208,SM-G9209,SM-G920A,SM-G920AZ,SM-G920D,SM-G920F,SM-G920FD
SM-G920FQ,SM-G920I,SM-G920K,SM-G920L,SM-G920P,SM-G920R4,SM-G920S,SM-G920T,SM-G920T1,SM-G920V,SM-G920W8,SM-G9250,SM-G925A,SM-G925D,SM-G925F
SM-G925FQ,SM-G925I,SM-G925J,SM-G925K,SM-G925L,SM-G925P,SM-G925R4,SM-G925S,SM-G925T,SM-G925V,SM-G925W8,SM-G925Z,SM-G9280,SM-G9287,SM-G9287C
SM-G928A,SM-G928C,SM-G928F,SM-G928G,SM-G928I,SM-G928K,SM-G928L,SM-G928N0,SM-G928P,SM-G928S,SM-G928T,SM-G928W8,SM-G9300,SM-G9308,SM-G930A,SM-G930AZ
SM-G930F,SM-G930FD,SM-G930K,SM-G930L,SM-G930P,SM-G930R4,SM-G930R7,SM-G930S,SM-G930T,SM-G930T1,SM-G930V,SM-G930W8,SM-G9350,SM-G935A,SM-G935F
SM-G935FD,SM-G935K,SM-G935L,SM-G935P,SM-G935R4,SM-G935S,SM-G935T,SM-G935V,SM-G935W8,SM-J100F,SM-J100FN,SM-J100G,SM-J100H,SM-J100H/DS,SM-J100M
SM-J100ML,SM-J100ML/DS,SM-J100MU,SM-J100MV,SM-J100Y,SM-J110F,SM-J110G,SM-J110H,SM-J110H/DS,SM-J110L,SM-J110M,SM-J111F,SM-J111M,SM-J200BT,SM-J200F
SM-J200G,SM-J200GU,SM-J200H,SM-J200H/DS,SM-J200M,SM-J200Y,SM-J3109,SM-J5007,SM-J5008,SM-J500F,SM-J500FN,SM-J500G,SM-J500H,SM-J500M,SM-J500N0
SM-J500Y,SM-J5108,SM-J700F,SM-J700F/DS,SM-J700H,SM-J700H/DS,SM-J700M,SM-J700M/DS,SM-J7108,SM-N750,SM-N7500Q,SM-N7502,SM-N7505,SM-N7505L,SM-N7506V
SM-N7507,SM-N7508V,SM-N7509V,SM-N900,SM-N9000Q,SM-N9002,SM-N9005,SM-N9006,SM-N9008,SM-N9008V,SM-N9009,SM-N900A,SM-N900J,SM-N900P,SM-N900R4
SM-N900S,SM-N900T,SM-N900U,SM-N900V,SM-N900W8,SM-N9100,SM-N910A,SM-N910C,SM-N910F,SM-N910G,SM-N910H,SM-N910K,SM-N910L,SM-N910P,SM-N910R4,SM-N910S
SM-N910T,SM-N910T2,SM-N910T3,SM-N910U,SM-N910W8,SM-N9150,SM-N915A,SM-N915F,SM-N915FY,SM-N915G,SM-N915J,SM-N915P,SM-N915R4,SM-N915T,SM-N915W8
SM-N916K,SM-N916L,SM-N916S,SM-N9200,SM-N9208,SM-N920A,SM-N920C,SM-N920F,SM-N920G,SM-N920I,SM-N920K,SM-N920L,SM-N920P,SM-N920S,SM-N920T,SM-N920W8
SM-P350,SM-P355,SM-P355M,SM-P550,SM-P555,SM-P555K,SM-P555L,SM-P555M,SM-P601,SM-P602,SM-P605,SM-P605M,SM-P605S,SM-P605V,SM-P607T,SM-P901,SM-P902
SM-P905,SM-P905F0,SM-P905M,SM-P905V,SM-P907A,SM-P907T,SM-R380,SM-R381,SM-R382,SM-R720,SM-R730,SM-R730A,SM-R730T,SM-R730V,SM-R732,SM-R750,SM-R750A
SM-R750B,SM-R750D,SM-R750J,SM-R750P,SM-R750T,SM-R750W,SM-T110,SM-T110X,SM-T111,SM-T111M,SM-T111NQ,SM-T113,SM-T113NU,SM-T210,SM-T2105,SM-T210L
SM-T210R,SM-T210X,SM-T211,SM-T211M,SM-T212,SM-T215,SM-T217A,SM-T217S,SM-T217T,SM-T230,SM-T230NT,SM-T230NU,SM-T231,SM-T232,SM-T235,SM-T235Y,SM-T237P
SM-T239,SM-T2397,SM-T239C,SM-T239M,SM-T2519,SM-T2556,SM-T2558,SM-T255S,SM-T311,SM-T312,SM-T320,SM-T321,SM-T325,SM-T330,SM-T330NU,SM-T331,SM-T331C
SM-T335,SM-T335K,SM-T335L,SM-T337A,SM-T337T,SM-T337V,SM-T350,SM-T355,SM-T355C,SM-T355Y,SM-T357W,SM-T365,SM-T365F0,SM-T365Y,SM-T520,SM-T525,SM-T530
SM-T530NU,SM-T531,SM-T532,SM-T533,SM-T535,SM-T535A,SM-T535R4,SM-T550,SM-T555,SM-T555C,SM-T560,SM-T561,SM-T561/DS,SM-T561M,SM-T561M/DS,SM-T561Y
SM-T561Y/DS,SM-T562,SM-T670,SM-T677,SM-T677NL,SM-T700,SM-T705,SM-T705A,SM-T705C,SM-T705M,SM-T705W,SM-T705Y,SM-T707A,SM-T707D,SM-T707V,SM-T710
SM-T715,SM-T715C,SM-T715N0,SM-T715Y,SM-T800,SM-T805,SM-T805C,SM-T805M,SM-T805W,SM-T805Y,SM-T807,SM-T807J,SM-T807P,SM-T807T,SM-T810,SM-T815,SM-T815C
SM-T815N0,SM-T815Y,SM-T817,SM-T817T,SM-T817W,SM-T900,SM-T905,SM-V700,SM-W2014,SM-W2015,SPH-L520,SPH-L600,SPH-L720,SPH-L720T,SPH-L900
بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.3

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.3


شنبه – ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
Saturday – 2016 11 June

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Honor 4C
Huawei Y6
Huawei Y6 Pro
حل مشکل برخی از باگ های غیر مهم

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

HTC Android Tool 3.2.3

HTC Android Tool 3.2.3

یکشنبه – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
Sunday – 2016 24 April


تغییرات در نسخه 3.2.3:
اضافه شدن امکان استخراج فایل زیپ(rom.zip) از فایل های فلش رسمی EXE(ستاپ اصلی رام)
اضافه شدن الگوریتم مدل های جدید HTC جهت دیکرایپت (decrypt) کردن رام زیپ (rom.zip):
HTC One SC (cp2dcg)
HTC One ST (cp2dtg)
HTC One SU (cp2dug)
HTC Desire 600 SC (cp3dcg)
HTC Desire 600 (cp3dtg)
HTC Desire 600 (cp3dug)
HTC Desire 600 EDTG (cp3edtg)
HTC Desire 700 (cp5dtu)
HTC Desire 700 (cp5dug)
HTC Desire 700 (cp5dwg)
HTC 603e (csndug)
HTC J Butterfly (deluxe_j)
HTC J DNA (deluxe_u)
HTC Butterfly (deluxe_ub1)
HTC Butterfly S (dlpdtu)
HTC Butterfly S (dlpdug)
HTC Butterfly S (dlpdwg)
HTC Butterfly S (dlxp_u)
HTC Butterfly S LTE (dlxp_ul)
HTC One XT (endeavor_td)
HTC One X (T3) (endeavor_u)
HTC One X+ (enrc2_u)
HTC One X+ (enrc2b_u)
HTC One X (S4) (evita)
HTC One X+ LTE (evitare_ul)
HTC Incredible 4G LTE (fireball)
HTC One XC (jel_dd)
HTC Evo 4G LTE (jewel)
HTC One SV (k2_plc_cl)
HTC One SV (k2_u)
HTC One SV (k2_ul)
HTC One Mini U (m4_u)
HTC One Mini UL (m4_ul)
HTC One U (m7_u)
HTC One UL (m7_ul)
HTC One WLJ (m7_wlj)
HTC One WLS (m7_wls)
HTC One WLV (m7_wlv)
HTC One (m7cdtu)
HTC One (m7cdug)
HTC One (m7cdwg)
HTC Desire SV (magnids)
HTC Droid DNA (monarudo)
HTC First (mystul)
HTC Desire X (proto)
HTC T329d (protodcg)
HTC Desire V (protodug)
HTC T329t (prototd)
HTC One Max (t6dug)
HTC One Max (t6dwg)
HTC One Max TL (t6tl)
HTC One Max U (t6u)
HTC One Max UL (t6ul)
HTC One Max ULA (t6ula)
HTC One Max WHL (t6whl)
HTC One Max WL (t6wl)
HTC One VX (tc2)
HTC One S (ville)
HTC One S C2 (villec2)
HTC Desire 500 TD (z4td)
HTC Desire 601 CL (zara_cl)
HTC Desire 601 WL (zara_wl))

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

کاربران عزیز حتما از آخرین نسخه ها استفاده کنید.

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.2

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.2


یکشنبه – ۸ فروردین ۱۳۹۵
Sunday – 2016 27 March

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Y625-U14
Huawei Honor 7i
Huawei Honor 4X-E0

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

 

HTC Android Tool 3.2.1

سخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.2.1

Saturday – 2016 20 February
شنبه – ۱ اسفند ۱۳۹۴

 


تغییرات در نسخه 3.2.1:
بهینه سازی فلش در پلتفرم MTK سری 6592 و 6595
حل مشکل شناسایی و خطای
scatter file is invalid فایل اسکتر برای مدل های جدید

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

کاربران عزیز حتما از آخرین نسخه ها استفاده کنید.

 

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.1


نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.1


پنج شنبه – ۲9 بهمن ۱۳۹۴
Thursday – 2016 18 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:


Huawei Honor Bee
Huawei Y560
Huawei SnapTo
Huawei Y540
Huawei ShotX

بدون تغییر در سیستم نرم افزاری گوشی / بدون اسیب رساندن در قسمت سیملاک / بدون قفل شدن مجدد دستگاه حتی بعد از فلش و ایریز

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

دانلود Control Center 0.7.5

 

IPHONE Tool 1.0.4


نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

IPHONE Tool 1.0.4

چهارشنبه – ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
Wednesday – 2016 17 February

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE

6S/6S+/6/6+/5S/5C/5/4S/4/3GS/3G


تغییرات در این نسخه:

اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 6/+6 (اپراتور
Orange انگلیس)
اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 5S/5C/5 (اپراتور
Orange انگلیس)
اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 4S/4 (اپراتور
Orange انگلیس)

اضافه شدن امکان انتخاب کشور جهت سهولت در انتخاب نوع سرویس
بهینه سازی ارتباط با سرور


سرویس های دیگر این نسخه:
امکان مشاهده وضعیت دقیق آیفون(سیملاک وارانتی اپراتور و …)
سرویس آنلاک ICLOUD

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

Huawei Tool 1.7.0

نسخه جديد دانگل الماس

Diamond Dongle Huawei Tool 1.7.0


سه شنبه – ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
Tuesday – 2016 16 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات این نسخه:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک شبکه:

Huawei GX1
Huawei Enjoy 5 برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei G8
Huawei Honor 4A برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 5X برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 7 برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor 7i برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei Honor Holly
Huawei Mate S برای اولین بار توسط دانگل الماس
Huawei MediaPad M2
Huawei MediaPad X2
Huawei P8
Huawei P8 Lite
Huawei P8 max


اضافه شدن سرویس جدید جهت آنلاک مدل های قدیمی هواوی با کریدیت کمتر

اضافه شدن یوزر demo1 با پسورد demo1 جهت بررسی وضعیت سرویس ها جهت سهولت کاربران گرامی.

جهت تهیه کریدیت با 6468-021 کاوش تیم تماس بگیرید.

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.