دانگل الماس

Diamond Dongle

Huawei Tool 1.5.0


نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

Huawei Tool 1.5.0

جمعه – ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
Friday – 2016 05 February

آنلاک شبکه گوشی های هواوی HUAWEI


امکانات
این نسخه:
اضافه شدن 90 درصد گوشی ها و مودم های هواوی جهت آنلاک

اضافه شدن امکان آنلاک رایگان قفل شبکه هواوی برای مودم زیر:

Huawei B260a – – Huawei E122 – – Huawei E153 – Huawei E155 – Huawei E1550 – Huawei E1551 – Huawei E1552 – Huawei E1553
Huawei E155X – Huawei E156 – Huawei E156B – Huawei E156C – Huawei E156G – Huawei E160 – Huawei E1609 – Huawei E160E
Huawei E160G – Huawei E160X – Huawei E161 – Huawei E1612 – Huawei E1615 – Huawei E1616 – Huawei E1630 – Huawei E1632
Huawei E166 – Huawei E166G – Huawei E169 – Huawei E1690 – Huawei E1692 – Huawei E169G – Huawei E170 – Huawei E170G
Huawei E171 – Huawei E172 – Huawei E172G – Huawei E173 – Huawei E1750 – Huawei E1750C – Huawei E1752 – Huawei E1756
Huawei E176 – Huawei E1762 – Huawei E176G – Huawei E180 – Huawei E1803 – Huawei E180G – Huawei E180S – Huawei E181
Huawei E182 – Huawei E1820 – Huawei E182E – Huawei E196 – Huawei E216 – Huawei E219 – Huawei E226 – Huawei E230
Huawei E270 – Huawei E271 – Huawei E272 – Huawei E3131 – Huawei E3131 – Huawei E3231 – Huawei E3256 – Huawei E3256
Huawei E510 – Huawei E5331 – Huawei E5331 – Huawei E5332 – Huawei E5332 – Huawei E5332s-2 – Huawei E5332s-2 – Huawei E583
Huawei E583 – Huawei E583c – Huawei E583c – Huawei E585u-82 – Huawei E585u-82 – Huawei E585v2 – Huawei E585v2 – Huawei E586e
Huawei E586e – Huawei E612 – Huawei E618 – Huawei E620 – Huawei E630 – Huawei E630+ – Huawei E660 – Huawei E660A – Huawei E800
Huawei E870 – Huawei E880 – Huawei E880 – Huawei EG162 – Huawei EG162 – Huawei EG162G – Huawei EG602 – Huawei EG602G
Huawei EM770 – Huawei S4011 – Huawei UMG1691 – Huawei UMG181 – Huawei UMG1831

و اضافه شدن امکان آنلاک* قفل شبکه هواوی برای مدل های زیر:

Huawei 007HW – Huawei 3CLite – Huawei 3X – Huawei 4X – Huawei 858 SMART – Huawei BEELIN E300
Huawei BLAZE – Huawei BOULDER – Huawei BUDDY – Huawei C8150 – Huawei C8500 – Huawei C8500S
Huawei C8511 – Huawei C8550 – Huawei C860E – Huawei C8650 – Huawei C8650 PLUS – Huawei C8800
Huawei C8813 – Huawei COMET – Huawei D1-01E – Huawei FUSION – Huawei FUSION2 – Huawei G300
Huawei G300C – Huawei G301 – Huawei G312 – Huawei G330D – Huawei G520 – Huawei G525 – Huawei G526
Huawei G527-U081 – Huawei G535 – Huawei G6-L11 – Huawei G6-L22 – Huawei G6-L33 – Huawei G6-U10
Huawei G6-U251 – Huawei G6-U34 – Huawei G610-U15 – Huawei G610-U20 – Huawei G610-U30 – Huawei G615-U10
Huawei G620S-L01 – Huawei G628 – Huawei G630-U10 – Huawei G630-U20 – Huawei G630-U251 – Huawei G7-L03
Huawei G700-U10 – Huawei G700-U20 – Huawei G716 – Huawei G730-U10 – Huawei G730-U251 – Huawei G730-U27
Huawei G740-L00 – Huawei G750-U10 – Huawei GAGA – Huawei GLOBAE ICE – Huawei GX1 – Huawei H30-U10
Huawei Holly – Huawei Holly-U19 – Huawei HONOR 6 – Huawei HONOR 6 PLUS – Huawei HWM835 – Huawei IDEOS
Huawei IDEOS CHAT – Huawei IDEOS X1 – Huawei IDEOS X3 – Huawei IDEOS X5 – Huawei II Y100 – Huawei IMPLUSE 4G
Huawei JOY – Huawei JUNI – Huawei KYIVSTAR – Huawei LVY – Huawei M835 – Huawei M860 – Huawei M864 – Huawei MATE 2
Huawei MATE 7 – Huawei MATE2 4G – Huawei MediaPad 7 S7-721u – Huawei MediaPad 7 S7-722u – Huawei MediaPad S7-301u
Huawei MediaPad S7-302u – Huawei MediaPad S7-303u – Huawei MediaPad S7-312u – Huawei MEGA FONE
Huawei MYTOUCH – Huawei MYTOUCH Q – Huawei NEO – Huawei P7 – Huawei PHOENIX PRO – Huawei PLUS
Huawei PLUS MINI – Huawei PRISM – Huawei RAPPORT – Huawei RBM2 – Huawei RBM3 – Huawei S31HW
Huawei SELINA SMILE – Huawei SONIC – Huawei SONIC PLUS – Huawei SPARK SPEED – Huawei T20 – Huawei TMN A1
Huawei U8100 – Huawei U8100-5 – Huawei U8100-9 – Huawei U8105 – Huawei U8107 – Huawei U8109 – Huawei U8110
Huawei U8120 – Huawei U8150 – Huawei U8150-92 – Huawei U8160 – Huawei U8160-U – Huawei U818 – Huawei U8180
Huawei U8180-5 – Huawei U8180V – Huawei U8185 – Huawei U8220 – Huawei U8220+ – Huawei U8225D – Huawei U8230
Huawei U8300 – Huawei U8350 – Huawei U8500 – Huawei U8510 – Huawei U8510-0 – Huawei U8510-1 – Huawei U8510-7
Huawei U8511 – Huawei U8520 DEPLUX – Huawei U8520 DEUCE – Huawei U8530 – Huawei U8600 – Huawei U8650
Huawei U8650-1 – Huawei U8651 – Huawei U8651S – Huawei U8651T – Huawei U8652 – Huawei U8652-51 – Huawei U8655
Huawei U8655-1 – Huawei U8660 – Huawei U8661 – Huawei U8665 – Huawei U8666 – Huawei U8666E – Huawei U8666N-1
Huawei U8667 – Huawei U8680 – Huawei U8681 – Huawei U8682 – Huawei U8685D – Huawei U8686 – Huawei U8730
Huawei U8800 – Huawei U8800 PRO – Huawei U8800-51 – Huawei U8800H – Huawei U8815 – Huawei U8816 – Huawei U8818
Huawei U8820 – Huawei U8825D – Huawei U8833 – Huawei U8850 – Huawei U8860 – Huawei U8950 – Huawei U8950D
Huawei U8951 – Huawei U8951D – Huawei U9000 – Huawei U9201L – Huawei U9292L – Huawei U9501L – Huawei UNITE Q
Huawei Y101 – Huawei Y200 – Huawei Y201 – Huawei Y201 PRO – Huawei Y201D – Huawei Y210 – Huawei Y210D
Huawei Y220-U00 – Huawei Y220-U01 – Huawei Y220-U05 – Huawei Y220-U10 – Huawei Y220-U17 – Huawei Y221-U03
Huawei Y221-U12 – Huawei Y221-U22 – Huawei Y221-U33 – Huawei Y300 – Huawei Y301-A1 – Huawei Y301-A2 – Huawei Y320-U01
Huawei Y320-U10 – Huawei Y320-U151 – Huawei Y320-U30 – Huawei Y320-U351 – Huawei Y321-U051 – Huawei Y330-U01
Huawei Y330-U05 – Huawei Y330-U07 – Huawei Y330-U11 – Huawei Y330-U15 – Huawei Y330-U17 – Huawei Y336-A1
Huawei Y340 – Huawei Y360-U23  – Huawei Y511-U00 – Huawei Y511-U251 – Huawei Y511-U30 – Huawei Y520-U12
Huawei Y520-U22 – Huawei Y530-U00 – Huawei Y530-U051 – Huawei Y536-A1 – Huawei Y536A1 – Huawei Y550-L01
Huawei Y550-L02 – Huawei Y550-L03 – Huawei Y600-U00 – Huawei Y600-U151 – Huawei Y600-U20 – Huawei Y600-U351
Huawei Y600-U40 – Huawei Y625-U13 – Huawei Y625-U21 – Huawei Y625-U32 – Huawei Y625-U43 – Huawei Y635 – Huawei Y845

*برای انلاک این مدل ها نیاز به کریدیت دارید.

جهت تهیه کردیت با کاوش تیم 6468-021 تماس بگیرید.


جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

IPHONE Tool 1.0.3

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

IPHONE Tool 1.0.3

سه شنبه – ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
Tuesday – 2016 02 February

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE


تغییرات در این نسخه:

اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 6 (اپراتور T-Mobile امریکا)
اضافه شدن امکان آنلاک قفل شبکه آیفون 6 پلاس (اپراتور T-Mobile امریکا) بهینه سازی ارتباط با سرور

سرویس های دیگر این نسخه:
امکان مشاهده وضعیت دقیق آیفون(سیملاک وارانتی اپراتور و …)
سرویس آنلاک ICLOUD

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

HTC Android Tool 3.2.0


سلام نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.2.0

Sunday – 2016 31 January
یکشنبه – ۱۱ بهمن ۱۳۹۴تغییرات در نسخه 3.2.0:

اضافه شدن امکان فرمت و ایریز برای پلتفرم MTK
اضافه شدن امکان تهیه فایل اسکتر SCATTER در
حالت بوت برای پلتفرم MTK
اضافه شدن امکان فلش کارخانه ای توسط SCATTER های قدیمی
امکان شناسایی سی پی یو در
حالت بوت برای سری MTK
بهینه سازی سرعت فلش MT6595/MT6592
بهینه سازی فلش بر روی پورت USB VCOM
حل مشکل خطا در لغو عملیات ABORT


جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

نکات بسيار مهم: حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد) تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد. جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد. جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

HTC Android Tool 3.1.6

 
نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.1.6

Friday – 2015 18 December
جمعه – ۲۷ آذر ۱۳۹۴تغییرات در نسخه 3.1.6:

اضافه شدن مدل های جدید HTCبا پلتفرم MTK:

اضافه شدن Desire L فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 310 فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 210 فلش/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 616 فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 612 فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 620G فلش/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire U فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire 200 فلش/آنلاک شبکه/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire Q فلش/آنلاک قفل های کاربر/سرویس
اضافه شدن Desire P فلش/آنلاک قفل های کاربر/سرویس

بهینه سازی فلش MTK سری 6592
حل مشکل فلش MTK سری 6582 با خطای DA_EXT_RAM_ERROR

جهت آنلاک شبکه نیاز به کریدیت دارید.


جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.


نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد
.

 

HTC Android Tool 3.1.5

HTC Android Tool 3.1.5

Wednesday – 2015 09 December
چهارشنبه – ۱۸ آذر ۱۳۹۴

 

 


تغییرات در نسخه 3.1.5:

اضافه شدن پشتیبانی از سی پی یو های MTK
اضافه شدن فلش کامل سری MTK
اضافه شدن فلش پارتیشن های دلخواه سری MTK مانند system,boot,recovery…
اضافه شدن فرمت کردن قبل از شروع عملیات فلش سری MTK
حل برخی از مشکلات شناخته شده

 


جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

 


نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد
.

IPHONE Tool 1.0.2

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

IPHONE Tool 1.0.2

سه شنبه – ۲۸ مهر
Tuesday – 2015 20 Octobere

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE


تغییرات در این نسخه:

اضافه شدن امکان بررسی وضعیت Find MY iPhone برای همه مدل ها
اضافه شدن امکان آنلاک اپراتور های زیر:
Telus & Koodo Canada – iPhone 5s/5c/5/4s/4/3s/6/6+ All imei (12-72 Hours)
Optus / Virgin Australia – IPhone 3Gs/4/4S/5/5c/5s/6 (10-60 Hours)


سرویس های دیگر این نسخه:
امکان مشاهده وضعیت دقیق آیفون(سیملاک وارانتی اپراتور و …)
سرویس آنلاک ICLOUD

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

 

HTC Android Tool 3.0.1


نسخه جديد دانگل الماس DiamondDongle


HTC Android Tool 3.0.1

شنبه – ۷ شهریور ۱۳۹۴
Saturday – 2015 29 August

آنلاک و S-OFF گوشی های 2015 و 2014 HTC توسط دانگل الماس و XTC2CLIP

تغييرات در HTC Android Tool 3.1.0 :

اضافه شدن پشتیبانی از تمامی قابلیت های XTC2CLIP همراه دانگل الماس:

امکان ترمیم سریال IMEI
امکان ترمیم و تغییر CID
امکان تغییر قفل امنیتی نرم افزاری S-OFF/S-ON
امکان لاک و آنلاک کردن قفل شبکه اپراتور

خبر های جدید بزودی……….

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد
.

HTC Android Tool 3.0.2

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

HTC Android Tool 3.0.2

سه شنبه – ۳۰ تیر ۱۳۹۴
Tuesday – 2015 21 July


تغییرات در نسخه 3.0.2:
امکان آنلاک شبکه گوشی های HTC سری MTK توسط کد آنلاک
اضافه شدن امکان فعال سازی USB DEBUG گوشی های جدید سری QUALCOMM
حل مشکل آنلاک بوتلودر
بهینه سازی فلش در سری جدید MTK

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.

وب سايت رسمي دانگل الماس به زبان پارسي آماده استفاده کاربران گرامي ميباشد.
www.DiamondDongle.com


نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد
.

انتشار اولین نسخه IPHONE Tool جهت آنلاک گوشی های آیفون

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

IPHONE Tool 1.0.0

دوشنبه – ۸ تیر ۱۳۹۴
Monday – 2015 29 June

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE


اولین نسخه IPHONE Tool جهت آنلاک گوشی های آیفون:

اضافه شدن مدل های زیر جهت آنلاک:
6 Plus
6
5 & 5S & 5C
4 & 4S
3G & 3GS

امکان آنلاک اپراتو کشور های زیر:
VietNam Networks
Australia Networks
Bahrain Networks
Brazil Networks
Canada Networks
Chile Networks
Croatia Networks
Denmark Networks
Egypt Networks
Finalnd Networks
France Networks
Germany Networks
Ireland Networks
Israel Networks
Korea Networks
Latin America Networks
Montenegro Networks
Netherlands Networks
Poland Network
Singapore Networks
Slovenia Networks
Spain Networks
Sweden Networks
Switzerland Network
Turkey Networks
U.S.A Networks
United Kingdom Networks
Venezuela Networks
EMEA IPHONE UNLOCK SERVICE
سرویس ویژه Worldwide iPhone Unlock – همه کشور ها – همه اپراتور ها

سرویس های دیگر این نسخه:
امکان مشاهده وضعیت دقیق آیفون(سیملاک وارانتی اپراتور و …)
سرویس آنلاک ICLOUDجهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد. وب سايت رسمي دانگل الماس به زبان پارسي آماده استفاده کاربران گرامي ميباشد.
www.DiamondDongle.com

 

Control Center 0.7.5

نسخه جديد دانگل الماس Diamond Dongle

Control Center 0.7.5

چهارشنبه – ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
Wednesday – 2015 17 June

آنلاک شبکه گوشی های آیفون IPHONE


تغييرات در Control Center 0.7.5 :
اضافه شدن ماژول(پک) آیفون
بهینه سازی سرور(با تشکر از آقای هدایتی)
بهینه سازی دانلود فایل

جهت دريافت آخرين آپديت ها از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.نکات بسيار مهم:
حتما از آخرين نسخه استفاده کنيد.(نسخه هاي قديمي به هيچ وجه پشتيباني نخواهند شد)
تمامي Setup ها را هميشه در يک مسير نصب کنيد.
جهت دريافت setup از نرم افزار Control Center استفاده کنيد.
جهت دريافت آخرين آپديت ها(بدون setup) از نرم افزار Control Center استفاده کنيد
.